FinansFiks - Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ved spørsmål knyttet til sammenligningstjenesten for lån, kan supporten nås Online virkedager mellom 09-16

På denne siden har vi samlet svar til de vanligste spørsmålene som stilles. Du kan lett finne svar på flere ofte stilte spørsmål, men hvis du har en helt ny forespørsel kan du kontakte supporten vår.

Hver bank og utlåner vurderer lånesøknadene individuelt og de sender ut et prospektivt tilbud i henhold til sine egne lånebetingelser. Når banken beregner hvilken rente de ønsker å tilby, gjøres dette også individuelt basert på kundens søknad og kredittscore. Dessverre har vi ikke mulighet å hverken forutse eller påvirke lånegivernes lånebetingelser eller renter.

Du kan søke om ønsket lånesum mellom 25.000 kr til 500.000 kr. Bankene og utlånerne har mange ulike låneprodukter, med varierende minimums- og maksimumsbeløp. I tillegg gjør banken en helt egen vurdering om hvor stort lån de er villige til å tilby deg.

Søknadsbehandling og lånebeslutning til de forskjellige bankene kan variere en hel del, men ofte overføres pengene på kontoen din i løpet av noen timer eller opp til noen virkedager.

Dessverre utsteder bankene ikke lån til personer med betalingsanmerkninger.

FinansFiks -søknadsskjemaet lar deg søke om ønsket tilbakebetalingstid på mellom 1–15 år. Lånets tilbakebetalingstid påvirker også lånets månedlige avdragsbeløp. Jo lengre nedbetalingstid man velger, desto mindre blir de månedlige avdragsbeløpene. Man bør merke at lånerenten kan bli høyere på langsiktige lån. Gjennom å bruke nettstedets lånekalkulator for å beregne lånets kostnader, kan man også finne en passende tilbakebetalingstid. Utlånerne kan også tilby et annet lånebeløp i tillegg til en annen låneperiode enn det søkeren opprinnelig har søkt om.

Du kan gjøre ekstra innbetalinger på lånet, eller nedbetale hele lånet raskere enn avtalt. Normalt vil det ikke påløpe ekstra kostnader og du betaler således kun for den tidsperioden lånet er tilgjengelig for deg.

Et forbrukslån er ofte et mindre lån uten sikkerhet, som er ment til forbruk. Et refinansieringslån, er derimot et lån som man tar opp for å nedbetale et eller flere eksisterende lån eller kredittkortgjeld man har fra før av. FinansFiks sin digitale sammenligningstjeneste muliggjør en rask og effektiv søknadsprosess på nett. Dette er derfor en ypperlig løsning når du ønsker å få lånebeslutning raskt samtidig som du ønsker å sikre deg det beste tilbudet. De forbrukslånene som sammenlignes på vårt nettsted er lån hvor banken ikke krever sikkerhet eller pant.

Lån uten sikkerhet betyr at man ikke trenger å stille en verdi som sikkerhet i eiendeler for lånet. Forbrukslån og refinansieringslån er oftest usikrede lån. Bankene vurderer søkerens økonomiske forhold da de gjør sine lånebeslutninger.

En Lånebeslutning er en avgjørelse utlånerne tar om de vil innvilge et lån eller ikke. Bankene tar selv avgjørelser om kundeforholdet basert på de opplysningene de har mottatt fra søkeren. Lånebeslutningen kan bli positiv eller negativ. Bankene kan også ta en beslutning som enten reduserer lånebeløpet det søkes om eller som reduserer låneperioden. Dersom lånebeslutningen er negativ, innvilges ikke noe lån.

Lånets rente er leiepris for penger (kapital) og en godtgjørelse for lånegiver. Renten er både bankspesifikk og individspesifikk, i tillegg påvirker også størrelsen på lånet og nedbetalingstiden renten. Lånerenten er ofte knyttet til gjeldende rentenivå.

Lånets totalkostnad består av renter, andre kostnader på lånet, låneperioden og amortiseringsmetoden. Renten er normalt den mest signifikante kostnaden. I tillegg kan lånets andre omkostninger være f.eks. etableringsgebyr, termingebyr eller månedlige håndteringsavgifter. Kostnadene varierer i ulike låneprodukter, det er derfor bra å sammenligne både den nominelle renten i tillegg til effektiv årsrente for de ulike lånene. Den virkelige årlige renten inkluderer ikke bare den nominelle renten, men også lånets andre omkostninger. Dette er grunnen til at FinansFiks -nettstedet fremviser de faktiske årlige rentene for hvert lånetilbud. Slik kan du enkelt sammenligne de ulike tilbudene og selv gjøre et økonomisk smart valg.

Sammen med en medsøker kan man forbedre mulighetene for å få innvilget lån. Det å inkludere en medsøker er spesielt fordelaktig hvis man søker om et større lånebeløp. Med en medsøker kan man få tilbud om lån som har lavere rente og bedre lånebetingelser. Merk at en medsøker er solidarisk ansvarlig sammen med hovedsøkeren for hele lånet. Det vanligste er at lånegiverne stiller som betingelse at medsøkeren er primærsøkerens ektefelle eller registrerte samboer, men enkelte lånegivere kan i noen tilfeller godta andre familiemedlemmer, foreldre eller venner som medsøkere.