FinansFiks - Tips til lånesøknad

Ved spørsmål knyttet til sammenligningstjenesten for lån, kan supporten nås Online virkedager mellom 09-16

TIPS TIL LÅNESØKNADSPROSESSEN

Her på denne siden finner du noen tips og gode råd som kan påvirke sannsynligheten for å få lån, og som du bør tenke på før du forbereder din egen lånesøknad.SAMLE SMÅLÅN I ETT – REFINANSIER EKSISTERENDE GJELD OG SPAR PÅ RENTEKOSTNADER

Har du allerede pådratt deg ulike dyre smålån? I stedet for å søke etter et helt nytt forbrukslån for å balansere økonomien din, vurder heller å søke et større refinansieringslån som oftest tilbys med gunstigere betingelser og som kan redusere mange betalinger til én betaling, og administrasjonsgebyrene tilsvarende. Gjennom refinansiering trenger du kanskje ikke å ta opp mer lån i femtiden!


FORBRUKSLÅN MED MEDSØKER – SØK LÅN SAMMEN MED EN MEDLÅNTAKER

Mulighetene for å få lånetilbud øker hvis man søker om lån sammen med en medsøker. Det blir lagt vekt på at medsøker er med på lånesøknaden særlig i de tilfellene der man har behov for et høyere forbruks- eller refinansieringslån. Lånegiverne vurderer en rekke ting om søkernes økonomiske forhold og betalingsevne når de evaluerer lånesøknader. Det å inkludere en medsøker på søknaden kan telle positivt når betalingsevne vurderes. Med medsøker blir det ofte enklere for banken å gjøre risikovurdering, og lånegiveren kan gi bedre betingelser på lånetilbudet.

En medsøker kan være samboer, ektefelle, eller på annen måte bosatt i samme felles husholdning som hovedsøker. Det er også mulig å søke om lån sammen med foreldre hvis hovedsøker selv er en myndig voksen person. Det kan være fordelaktig å ha en medsøker, spesielt hvis man som hovedsøker har lav inntekt eller stor variasjon i inntekt eller hvis man søker et større lån.

Det er meget viktig for medsøker å være klar over at han / hun er solidarisk ansvarlig for at alle låneforpliktelsene overholdes. Skulle det vise seg at hovedsøker i nedbetalingsperioden ikke betaler renter og avdrag på lånet, blir kravet da overført til medsøkeren. Medsøker forplikter seg altså til hele lånebeløpet, ikke bare halvparten av det. Merk at det å kun fylle ut et søknadsskjema for å søke etter lånetilbud forplikter verken medsøker eller hovedsøker til å ta opp lån. En endelig forpliktelse innebærer at låneavtale blir signert av låntaker(ne). I et slikt tilfelle signerer både hovedsøker og medsøker låneavtalen.


REFINANSIERINGSLÅN MED MEDSØKER

Refinansieringslån handler ofte om en større lånesum, og følgelig er det grundigere beslutningsvurdering fra bankens side. Med en medsøker kan du øke din sannsynlighet for å få godkjent søknad om refinansieringslån. Hvis du finner deg en medsøker vil lånegiveren vurdere søknaden på bakgrunn av deres samlede inntekt, noe som kan gjøre det lettere å få lån.

Hvis du ønsker å samle smålån i ett sammen med en medsøker, kryss da for at du ønsker å refinansiere lån, og juster ønsket refinansieringssum som dekker eksisterende lån i tillegg til eventuelle andre lånebehov i søknadsskjemaet. For å legge til en medsøker i lånesøknadsskjemaet, velg da «Ja, jeg vil legge til en medsøker.». Fyll da ut alle opplysningene om medsøkeren som er nødvendig for å kunne behandle lånesøknaden.


Andre nyttige tips: