FinansFiks - Beste lånetilbudet til deg

Ved spørsmål knyttet til sammenligningstjenesten for lån, kan supporten nås Online virkedager mellom 09-16

PERSONVERNERKLÆRING

Din personlige integritet er viktig for oss, og behandlingen av dine personopplysninger skal skje på en sikker måte. Denne Personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger når du benytter Samblas låneformidlings- og forsikringsformidlings-tjenester (“Tjenestene”), hvis du er medlem i Sambla Pluss (“PlussTjenesten”), eller når vi i andre sammenhenger behandlinger personopplysninger om deg. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende.

Behandlingsansvarlige for den behandling av personopplysninger som skjer under varemerket Sambla, er;

• Sambla AS, org.nr. 917 454 000, Arbins Gate 2. 0253 Oslo, for behandling i forbindelse med låneformidling
(punkt 3.2), markedsføring (punkt 3.4) og Sambla Pluss (punkt 3.5), og
• Sambla Group AB, org.nr 556974-8378, Box 5300, 102 46 Stockholm, for behandling i forbindelse med forsikringsformidling (punkt 3.3).

Det betyder, at Sambla ApS eller Sambla Group AB er ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og national supplerende lovgivning. Det betyr at Sambla AS eller Sambla Group AB er ansvarlig for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning, det vil si personvernforordningen (“GDPR”) og utfyllende nasjonal lovgivning.

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål knyttet til vår behandling av dine personopplysninger, ved å sende en e-post til kundeservice@sambla.no vedrørende behandling hvor Sambla AS er behandlingsansvarlig eller kundtjanst@sambla.se vedrørende behandling hvor Sambla Group AB er behandlingsansvarlig.

I det følgende vil “finansfix.no” bety Sambla AS eller Sambla Group AB

REGISTERETS NAVN

Et register basert på Sambla Group Ab’s kunderelasjoner og relaterte bedriftssaker

REGISTERETS GRUPPE

Består av personer som søker lån gjennom FinansFiks.no eller DigiFinans.no -tjenesten i tillegg til andre personer som er i kontakt med denne nettstedstjenesten.

FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger håndteres for forvaltning, behandling, analysering og utvikling av kundeforhold, f.eks. for opprettholdelse av kundeinformasjon, forbehandling av lånesøknader og for å overføre nødvendig informasjon til samarbeidende forretningsvirksomheter som er knyttet til nettstedstjenesten f.eks. lånegivere, og for kundeundersøkelser og kundetilfredshetsundersøkelser.

I tillegg til kundekommunikasjon kan personlig data bli analysert og brukt til markedsføring inkludert direkte og målrettet markedsføring for å kunne møte interessene til nettstedbesøkerne med relevant innhold. I tillegg kan personopplysninger brukes til å designe og utvikle nettstedtjenestens virksomhet og tjenester.

REGISTERETS DATAINNHOLD

Personopplysninger knyttet til lånesøknader og deres endringsopplysninger kan behandles i registeret:

Grunndata, f.eks: For- og etternavn, fødselsnummer/personnummer, kontaktinformasjon (e-postadresser, postadresser, telefonnumre), fødselsdato og alder, kjønn, språk, samt www-nettstedstjenestens brukernavn og passord.

Informasjon knyttet til kunderelasjoner og andre relevante opplysninger, f.eks.: kundeforholdets startdato, lånesøknader, antall personer i husholdningen, antall barn under 18 år, ektefelles/samboers/medsøkers navn, etternavn og fødselsnummer (personnummer) dersom denne personen har vært medsøker ved søk av lån, informasjon om yrke og arbeidsforhold, arbeidsforholdets startdato og varighet, utdanningsopplysninger, informasjon om boligform/boligtype, inntekts- og formueinformasjon, informasjon om andre lån, kredittopplysningsinformasjon, informasjon om tidligere innvilgede lånesøknader gjennom nettstedstjenesten, reklamasjoner, tilbakemeldinger, og andre saker knyttet til kundeforholdet og kundekommunikasjon inkl. mulig opptak av kundesamtaler, lagring av kundekommunikasjon, bruk av og informasjon innhentet fra målrettede markedsføringstiltak, bankkontoinformasjon for innvilget lån, informasjon om direkte markedsføringstillatelser og forbud, samt informasjon om bruk av elektroniske tjenester og innhold, i tillegg loggføres brukerens tekniske informasjon som sendes til serveren (IP-adresse, nettleser, nettlesertype) samt informasjon om ("cookies") informasjonskapsler i tjenestebrukerens nettleser.

Opplysningsendringer i detaljene oppsummert ovenfor.

VANLIGE DATAKILDER

Personopplysninger samles hovedsakelig inn når kunde- eller samarbeidsrelasjonen innledes og i løpet av kundeforholdet, samt ved annen relevant bruk av tjenesten, inkludert søknadsskjemaopplysninger, elektroniske tjenester og kundesamtaler. Informasjon innhentes når en bruker deltar i markedsføringskampanjer og arrangementer organisert av tjenesteleverandøren.

Personopplysninger kan også innhentes og oppdateres fra tjenesteleverandørens andre personregistre, fra samarbeidspartnere, samt selskap og myndigheter som leverer personopplysninger og kredittopplysninger f.eks. Bisnode.

OVERFØRELSE OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Den behandlingsansvarlige overfører regelmessig opplysninger til sine samarbeidspartnere for å kunne utføre sammenligningstjenesten for lånetilbud, i tillegg overføres informasjon til kredittopplysningsbyråer som Bisnode. Opplysninger kan til enhver tid overlates ifølge gjeldende lovregler og innenfor lovens grenser f.eks. til direkte markedsføring eller til de som har rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger.

I prinsippet blir ikke personopplysninger overført utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS, dersom det ikke er nødvendig for behandling av opplysninger eller teknisk databehandling, da overføringen også skal være i samsvar med personopplysingslovens bestemmelser.

Ved kundeforholdets utløp kan opplysninger overføres til tjenestens direkte markedsføringsregister, dersom den registrerte forbrukeren ikke har reservert seg mot direkte markedsføring.

BESKYTTELSE AV REGISTERET

Opplysninger som behandles elektronisk i personopplysningsfildatabasene er beskyttet av brannmurer, passord og andre sikkerhetskomponenter som til sammen utgjør aksepterte IT-sikkerhetstiltak.

Dokumentasjon som inneholder opplysninger i manuell form er plassert innenfor et sted hvor materialet er beskyttet mot uautorisert tilgang. Kun den identifiserte behandlingsansvarlige, tilknyttede medarbeidere eller saksbehandlerne med ansvar for angjeldende saksområde, har tilgang til informasjon i registeret.

KONTROLLRETT, FORBUDSRETT, RETT TIL KORREKSJON

Den registrerte har i følge personopplysingsloven rett til å få tilgang til personlig data som denne har oppgitt til registeret. Kontrollforespørselen må sendes til den behandlingsansvarlige med ansvar for personopplysningssaker, i tillegg skal forespørselen være skriftlig og signert. En kontrollforespørsel kan også etter avtale leveres ved personlig fremmøte på registeransvarliges kontorsted. Den behandlingsansvarlige har krav på å få erstattet sine utgifter i forbindelse med dette, dersom den registrerte bruker kontrolleretten mer enn én gang i året.

Den registrerte har i tillegg rett til å reservere seg mot tilgjengeliggjøring av personlig data til direkte markedsføring, distanssalg og annen direkte markedsføring, samt markeds- og meningsmålinger gjennom å ta kontakt med den behandlingsansvarlige som har ansvar for personopplysningssaker.

Den registrerte også har rett til å å kontakte den behandlingsansvarlige for å be om korrigering av feil informasjon.